Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BERGLAND s.r.o. IČ 28021452 se sídlem Dukelská 1855, 358 01 Kraslice (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: BERGLAND s.r.o, Dukelská 1855, 358 01 Kraslice, Česká Republika
email: info@bergland24.cz
telefon: +420 355 335 550

 Jaké osobní údaje zpracováváme:

Jméno a příjemní, adresa, telefonní číslo a emailovou adresu.

Z jakého důvodu údaje zpracováváme:

Pouze pro potřeby vyřízení objednávky

Osobu pověřenou správou osobních údajů můžete kontaktovat na emailu: martin.petik@bergland24.de

 Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.