Reklamace

JAK ZBOŽÍ REKLAMOVAT?

Případné reklamace vyřídíme expresně a k oboustranné spokojenosti. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

V případě, že zásilka bude vykazovat jakékoliv známky poškození zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás na tel. čísle 355 335 550 nebo emailem: info@bergland24.cz

V případě, že zásilku přesto budete chtít příjmout, uveďte případné poškození obalu zásilky do předávacího protokolu spediční nebo kurýrní služby - usnadníte nám případné uplatnění náhrady  škody u přepravce.

 

PRO RYCHÉ A BEZPROBLÉMOVÉ VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRO VÁS UVÁDÍME NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP: 

OZNÁMENÍ REKLAMACE

Reklamaci nám nahlaste telefonicky nebo email – prosíme vždy uvádějte číslo faktury.

Nahláška telefonicky na tel. čísle: 355 335 551

Nahláška E-mail: info@bergland24.cz

 

SVOZ / PŘÍJEM REKLAMOVANÉ ZÁSILKY

V případě, že doručené zboží bude defektní nebo bude doručeno poškozené, bude zajištěn zpětný svoz kurýrní nebo spediční službou na naše náklady. V případě, že zboží odešle zákazník a reklamace bude oprávěná budou mu proplaceny nezbytné náklady spojené se zpětným odesláním zboží. 

  

ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ ZÁSILKY PRO PŘÍPAD ODESLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

BERGLAND s.r.o.
Svatavská cesta bez č.p.
358 01 Kraslice
 

LHŮTA NA VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace jsou řešeny bez zbytečného odkladu. Vlastní servisní středisko nám umožňuje v případě oprav expresní vyřízení reklamace. Nejpozději však do zákonem stanovené max. lhůty 30 dnů.

O výsledku reklamace je zákazník informován emailem nebo telefonicky.

Věříme, že zboží Vám bude doručeno v pořadku a bezvadném stavu, přesto v případě reklamace uděláme maximum pro rychlý a bezproblémový průběh celé reklamace.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, dále např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci; vady způsobené chybným používáním a manipulací; vady způsobené chybnou instalací výrobku; vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním; vady způsobené neodborným zásahem do výrobku; vady způsobené živelnými pohromami.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Team BERGLAND24
BERGLAND s.ro. 
Dukelská 1855
358 01 Kraslice

 

IČO: 28021452 / DIČ: CZ28021452 , tel.: 355 335 550 , Email: info@bergland24.cz