Reklamace

JAK ZBOŽÍ REKLAMOVAT?

Případné reklamace vyřídíme expresně a k oboustranné spokojenosti. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

V případě, že zásilka bude vykazovat jakékoliv známky poškození zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás na tel. čísle 355 335 550 nebo emailem: info@bergland24.cz

V případě, že zásilku přesto budete chtít příjmout, uveďte případné poškození obalu zásilky do předávacího protokolu spediční nebo kurýrní služby - usnadníte nám případné uplatnění náhrady  škody u přepravce.

PRO RYCHÉ A BEZPROBLÉMOVÉ VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRO VÁS UVÁDÍME NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP: 

OZNÁMENÍ REKLAMACE

Reklamaci nám nahlaste telefonicky nebo email – prosíme vždy uvádějte číslo faktury.
Nahláška telefonicky na tel. čísle: 355 335 551
Nahláška E-mail: info@bergland24.cz

SVOZ / PŘÍJEM REKLAMOVANÉ ZÁSILKY

V případě, že doručené zboží bude defektní nebo bude doručeno poškozené, bude zajištěn zpětný svoz kurýrní nebo spediční službou na naše náklady. V případě, že zboží odešle zákazník a reklamace bude oprávěná budou mu proplaceny nezbytné náklady spojené se zpětným odesláním zboží. 

ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ ZÁSILKY PRO PŘÍPAD ODESLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

přes Českou poštu:
BERGLAND s.r.o.
P.O.Box 59
358 01 Kraslice
 
přes kurýrní službu:
BERGLAND s.r.o.
Svatavská cesta 850/5
358 01 Kraslice
Předejte tel. kontakt: 775 683 914
 

LHŮTA NA VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace jsou řešeny bez zbytečného odkladu. Vlastní servisní středisko nám umožňuje v případě oprav expresní vyřízení reklamace. Nejpozději však do zákonem stanovené max. lhůty 30 dnů.

O výsledku reklamace je zákazník informován emailem nebo telefonicky.

Věříme, že zboží Vám bude doručeno v pořadku a bezvadném stavu, přesto v případě reklamace uděláme maximum pro rychlý a bezproblémový průběh celé reklamace.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, dále např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci; vady způsobené chybným používáním a manipulací; vady způsobené chybnou instalací výrobku; vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním; vady způsobené neodborným zásahem do výrobku; vady způsobené živelnými pohromami.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Team BERGLAND24
BERGLAND s.ro. 
Dukelská 1855
358 01 Kraslice

IČO: 28021452 / DIČ: CZ28021452 , tel.: 355 335 550 , Email: info@bergland24.cz